Hoe wij werken

Onze visie is dat wanneer er sprake is van problematiek de jeugdige gebaat is bij het onderzoeken van het ervaren probleem in de gehele context in het dagelijks functioneren.

We kijken samen met de jeugdige en de ouder(s)/verzorger(s) naar allerlei aspecten van het dagelijks leven, zoals school, slapen en bewegen, omgaan met gevoelens, kijken naar de  toekomst, sociale contacten en hechtingsrelaties, spel en ontspanning en culturele aspecten.

Vervolgens kijken we samen met de aangemelde jeugdige en zijn of haar ouder(s) of verzorger(s) op welke gebieden er doelen gesteld kunnen worden zodat de jeugdige zich beter gaat voelen, de veerkracht toeneemt en de ervaren problematiek vermindert.

In overleg wordt bepaald met wie we aan het werk gaan, soms is dat de jeugdige zelf, soms zijn het alleen de ouder(s)/ verzorger(s) of wordt er ook gekeken naar wat er op school nodig is.

Wij geven veel informatie (psycho-educatie) over de werking van het brein en het stresssysteem, geven oefeningen die thuis kunnen worden gedaan en werken voornamelijk hechtingsgericht.

Wij zijn gecertificeerd om gebruik te maken van verschillende methodieken: DDP, EF(F)T, EMDR, Mindfulness, CGT, SoS, Theraplay, ‘Slapende honden wakker maken’ en het werk van Dan Siegel & Stephen Porges.

 

Overzicht:

 • Diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe
 • psychische problemen of stabiele chronische problematiek
 • Opvoedproblematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Systeemproblematiek
 • Psycho-sociale problematiek
 • Hechtingsproblematiek
 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Trauma en verlies
 • Adoptie gerelateerde problemen