Informatie voor gemeenten en verwijzers

De tijd waarin we leven kenmerkt zich door een toename van stressgerelateerde problematiek bij zowel jong als oud. Gezinnen gaan gebukt onder de veelheid aan prikkels van buitenaf, eenzaamheid en prestatiedruk. Medicalisering en etikettering zorgen voor een overbelasting van de hulpverlening. Er zijn steeds meer kinderen met een ASS/ADHD-diagnose. Steeds meer mensen kampen met burn-outklachten en slaapproblemen. Overgewicht en obesitas onder kinderen en jongeren nemen toe. Depressie onder jongeren krijgt meer bekendheid en is een reden voor maatschappelijke bezorgdheid.

 

Gezinsinterventies

Wij zijn van mening dat veel psychisch leed voorkomen kan worden door gezinsinterventies aan te bieden aan gezinnen waar de stress te veel oploopt door een veelheid aan factoren. Onze trainingen zijn ontstaan door jarenlange praktijkervaring en we zijn geschoold vanuit meerdere theoretische fundamenten in het werkveld.

We zetten in op een systemische aanpak met veel aandacht voor zelfregulatie. We leggen uit dat het brein flexibel is en dat je het brein eenvoudig kunt trainen in een richting die je zelf wilt. We bevorderen een positieve, gezonde leefstijlverandering door contact te maken met wat voor het gezin echt belangrijk is. We werken van klacht naar kracht.

 

Empowerment van het gezin

We zien een toename van veerkracht en bewustwording van eigen kracht ontstaan. We noemen dit ‘empowerment van het gezin’.

Wij bieden zowel trajecten op maat als ook groepstrainingen voor gezinnen.

Gezinnen worden in een groep getraind, waardoor de kosten beperkt zijn en ouders en opvoeders herkenning vinden bij elkaar. De trainers zijn ervaren gedragskundigen en de oefeningen uit de trainingen zijn ‘brain-based’, gebaseerd op de meest recente kennis vanuit de wetenschap over het brein en over opvoeden vanuit kennis over het brein.

 

Positieve reacties

Reacties van deelnemers op deze training zijn heel positief. Dat komt o.a. door de directe toepasbaarheid van de oefeningen en de eigen verantwoordelijkheid die zij (weer) kunnen nemen omtrent de problematiek die ze ervaren. Bovendien zijn er de onderliggende evidence based theorieën en modellen waarop deze training is gebaseerd.

  • Er zijn trainingen voor ouders met jonge kinderen, voor gezinnen met kinderen van 4-12 jaar en voor gezinnen met jongeren van 12-20 jaar.
  • Desgewenst geven we ook trainingen aan één gezin, bijvoorbeeld een samengesteld gezin.
  • Het aanbieden van trainingen in uw gemeente kan via de wijkteams en/of centra voor jeugd en gezin plaatsvinden.

 

Deskundigheidsbevordering/ ondersteuning leerkrachten

Family Academy Empowerment Trainingen biedt ook nascholing en deskundigheidsbevordering voor professionals. Op aanvraag bieden wij ook ondersteuning aan leerkrachten die vragen hebben op het gebied van ondersteuning van kinderen met gedragsproblematiek en/of (een vermoeden) van trauma. Deze ondersteuning kan bestaan uit workshop of lezing voor onderwijzers of geheel op maat in de vorm van een observatie in de klas en een feedback gesprek met de leerkracht.