‘Hoe word ik boos?’

Voor wie is de training bedoeld?
De training is bedoeld voor kinderen van 9 tot 13 jaar die zich boos/ tegendraads gedragen. De kinderen laten vaak driftig gedrag zien, maken veel ruzie, zijn opstandig, vaak prikkelbaar of reageren zich op anderen af.

Hulpvragen
De hulpvraag voor deze kinderen komt vaak bij de ouders of bij school vandaan. Het kind wordt gezien als lastig of moeilijk te bereiken.
Deze kinderen hebben vaak een negatieve kijk op zichzelf, anderen en de wereld. Zo voelen ze zich vaak de mindere, interpreteren het gedrag van anderen negatief en voelen zich regelmatig bedreigd door ‘alles en iedereen’. Het gevolg is dat ze vaak reageren vanuit dit perspectief. Daarom spreken ze anderen vaak tegen, krijgen ze met regelmaat ruzie en houden ze weinig rekening met anderen.
Het hulpaanbod aan deze kinderen zal dan ook zijn hen te laten inzien dat niet iedereen tegen hen is, om vanuit een ander perspectief de ander beter te begrijpen, zodat ze in staat worden betere oplossingen te bedenken voor een probleem.
In de training wordt ook ruimte gemaakt voor het ‘waarom’ van boosheid, ouders en/of school krijgen uitleg over het brein en boosheid. Boosheid is vaak oorspronkelijk een ‘beschermer’ en kan chronisch worden door meerdere oorzaken. Het kan voor opvoeders heel helpend zijn om de boosheid ook in een ander perspectief te gaan zien en zo het kind beter te kunnen begeleiden.

Doel
In de training leert het kind zich bewust te worden van de specifieke situaties die hem boos maken, de “triggers’. Het is de bedoeling dat het kind deze situaties leert te herkennen zodat hij beter is voorbereid op (potentieel) moeilijke situaties. Het herkennen van deze situaties is de eerste stap in het leren omgaan met boosheid.
Naarmate het kind ouder wordt krijgt het steeds meer controle over zijn gedrag, gedachten en gevoelens. Het kind maakt zich de zelfcontrole eigen door (Kanfer, 1997):

– Zelfobservatie; het observeren van eigen handelen.
– Zelfbeoordeling; weten of bepaald gedrag wel of niet acceptabel is.
– Zelfbekrachtiging; zichzelf een schouderklopje geven voor goed gedrag.

De training ;”Hoe word ik boos” is gericht op deze voorwaarde voor zelfcontrole. In de oefenopdrachten voor thuis registreren de kinderen hun eigen gedrag (zelfobservatie). Door de kinderen de gevolgen te laten registreren en het hier met elkaar over te hebben leren de kinderen of hun gedag acceptabel maar ook of het handig is; of de gevolgen voor hen gunstig zijn (zelfbeoordeling). Daarnaast leren de kinderen zich te focussen op wat er goed gaat en leren ze zichzelf een compliment te geven wanneer ze vinden dat ze iets goed hebben aangepakt (zelfbekrachtiging).

Opbouw van de training
De groep bestaat maximaal uit 4 kinderen. In het totaal zijn er 12 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. De training is grotendeels opgebouwd uit verschillende elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Ieder kind heeft een eigen specifieke hulpvraag. Om de rode draad van de training vast te houden is gekozen de training op te bouwen aan de hand van een analyse/interventieschema; het -G model. De 5 G’s staan voor Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, Gedrag, Gevolg.
Iedere bijeenkomst heeft een vaste opbouw waarin de oefenopdracht die thuis gemaakt is wordt besproken. Door middel van het verhaal wordt het nieuwe onderwerp geïntroduceerd. Hierop volgt een uitleg om de kinderen bekend te maken met een nieuwe vaardigheid of techniek. Verder gaan de kinderen op een speelse /afwisselende manier oefenen hoe ze de nieuwe informatie in de praktijk kunnen toepassen, vaak d.m.v. een rollenspel. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een spel. Ouders en vaak ook leerkrachten worden bij de training betrokken waardoor het geleerde goed gegeneraliseerd kan worden naar de thuis/ school situatie. Met ouders wordt uitvoerig besproken hoe ze de kinderen het best kunnen begeleiden bij het maken van de oefenopdracht thuis.

Praktische informatie

U kunt voor deelname of meer informatie contact opnemen met Keetie Klop-Droogleever Fortuyn:  06-28575751. Start vrijdag 28 januari 2022, tijd: 14:00-15:00u. Locatie: Ruyslaan 88 De Koog. Kosten € 300. Evt. mogelijkheden voor vergoeding van de kosten in overleg met de Family Academy. Er zijn 2 trainers aanwezig tijdens de training.