Tweedaagse nascholing: Brain-Based opvoeden/Family Empowerment methodiek

Er zijn veel gezinnen die te maken hebben met stressgerelateerde problematiek. In deze cursus krijg je psycho-educatie over de ontwikkeling van het kinderbrein en de stressfysiologie. Je leert zelfregulatieoefeningen die meer rustmomenten bij gezinnen creëren en effect hebben op het brein bij stress en veilige onderlinge relaties bevordert. Wanneer er veilige verbinding is en het brein kalm is, kan er bewust gekozen worden om anders te reageren op elkaar. Een dergelijke reactie stimuleert de ontwikkeling van het kinderbrein op een gunstige manier.

In de ‘Family Empowerment methodiek en het ‘brain-based’ opvoeden zijn verschillende theoretische stromingen en evidence based interventies samengebracht. De methodiek is gebaseerd op de nieuwste inzichten vanuit de neurowetenschap, de hechtingstheorie, de biologische aspecten van de stressfysiologie en het belang van spel. De oefeningen die gebruikt worden in de training komen uit effectief bewezen methoden: mindfulness, theraplay, EF(F)T.

 

Doelstelling:

Na deze cursus heeft de deelnemer kennis over:

  • Stressfysiologie in relatie tot opvoeding
  • Het werk van Daniel Siegel en Daniel Hughes over ‘brain-based’ opvoeden
  • Positieve effecten van de Family Empowerment methodiek op de ontwikkeling van het kinderbrein en de regulatie van stress in het gezin.

 

Na deze cursus is de deelnemer in staat om:

  • Psycho-educatie te geven aan ouders en kinderen over wat stress met je (brein) doet en wat het effect van stress is op interacties in het gezin.
  • Zelfregulatieoefeningen aan te bieden aan ouders en kinderen zodat ouders leren hun eigen brein en dat van hun kind(eren) te kalmeren en dan een bewuste keuze kunnen maken op stressvolle momenten.
  • Speelse interventies in te zetten bij verstoorde interactiepatronen.

 

Bij King nascholing:

Tweedaagse nascholing voor professionals in de jeugdzorg

Brain based opvoeden / Family Empowerment methodiek

Voorjaar 2022: Amsterdam: 10 en 24 maart

Najaar 2022: 8 en 22 september

 

Eendaagse Brain based opvoeden; kenmerken van het adolescentenbrein

Voorjaar 2022: Amsterdam 31 maart

Najaar 2022: Amsterdam 29 september