Achtergrond

De achtergrond van de Family Academy is de werking van mindfulness. De trainingen ontstonden op Texel door mindfulness aan ouders en kinderen gezamenlijk te gaan geven, onder de naam ‘Mindfulfamily training’. Mindfulness helpt om stress te reduceren, om stil te staan bij het hier en nu, om minder te oordelen en de schoonheid te gaan zien van het kleine. Ook om in een gezin elkaars mooie eigenschappen te gaan zien. Sinds 2011 wordt de ‘Mindfulfamily training’ gegeven op Texel aan ouders en kinderen gezamenlijk. In de afgelopen jaren zijn de trainingen steeds meer in gaan spelen op een toenemende vraag van ouders naar het hanteren van dagelijkse stress, de worsteling met opvoeddilemma’s, lastig gedrag van hun kind en verstoorde interacties. Elementen uit andere werkvormen en methodes werden toegevoegd om in te kunnen spelen op deze vraag. Zo ontstond de gezinsempowerment training, waarin ook veel ruimte is voor plezier met elkaar en het werken aan effectieve communicatie binnen het gezin op een ontspannen en vanzelfsprekende manier. Mindfulness en meer. In de afgelopen jaren zijn wij ons meer en meer gaan specialiseren in het bieden van jeugdhulp en verspreiden van kennis over trauma en hechting.

Nascholing/Deskundigheidsbevordering

Voor professionals in de zorg bieden wij een tweedaagse nascholing ‘Brain-Based opvoeden’ gebaseerd op het werk van Dan Siegel. Via King nascholing en op aanvraag.